Czytaj

01Wydobycie

To czarne złoto jak potocznie mówi się o ropie naftowej jest podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji najlepszego dla Twojego samochodu paliwa VERVA. Ropa naftowa nazywana także olejem skalnym z racji wydobywania z głębi ziemi w wyniku odwierceń, stanowi fundament określany mianem surowca strategicznego i energetycznego.

Wydobycie ropy dokonuje się poprzez odwierty zarówno na lądzie jak i w obszarach szelfów mórz i oceanów, a ich głębokość sięga ponad 1 km. Poszukiwaniem najlepszych surowców do wyrobu paliw zajmuje się rzesza wykwalifikowanych specjalistów geologów, którzy prowadzą liczne badania i testy służące wskazaniu najbardziej prawdopodobnego miejsca jej występowania.

Wydobywana ropa jest określana jako surowa i może mieć barwę żółtobrunatną, zieloną, czarną, a nawet czerwoną. Nie może być natomiast bezpośrednio wykorzystana jako techniczne paliwo, ponieważ musi zostać oczyszczona i poddana rafinacji czyli przerobowi w rafinerii.

Nim paliwo VERVA stanie się najcenniejszym produktem z czarnego złota, musi zostać udoskonalane przez zespół specjalistów PKN ORLEN, którzy w procesie produkcji technologicznej aplikują do benzyn szereg dodatków uszlachetniających, zapewniających lepszą wydajność, dłuższą żywotność silnika, a w efekcie zadowolenie kierowcy.

Czytaj

02Transport

Wydobyta ropa w postaci mieszanki węglowodorowej jest transportowana tankowcami bądź rurociągami do dalszej przeróbki w rafinerii. Rurociągi naftowe wykonane są ze stalowych rur o wewnętrznej średnicy nawet 120 cm. Specjalny system stacji pomp, budowanych wzdłuż rurociągu pomaga tłoczyć surowiec. Ropa naftowa pochodząca z dna morza transportowana jest natomiast przez tankowce. Załadunek odbywa się na platformach wiertniczych lub przy bojach naftowych, a ich rozładunek w terminalach naftowych rafinerii.

PKN ORLEN do przesyłu surowca wykorzystuje sieć rurociągów o łącznej długości ponad 2 tysięcy kilometrów.

W skali roku, rafinerie Grupy ORLEN działające w Polsce, Czechach i na Litwie są gotowe przerobić łączne ok. 32 milionów ton ropy naftowej.

Czytaj

03Rafineria

Gdy przetransportowana rurociągami surowa ropa naftowa trafia do rafinerii, zostaje poddana procesowi destylacji, czyli podziałowi na poszczególne związki chemiczne węgla i wodoru, które po obróbce i uszlachetnieniu tworzą paliwa VERVA oraz inne substancje ropopochodne.

DESTYLACJA RUROWO-WIEŻOWA

Proces obróbki surowej ropy naftowej zaczyna się od destylacji rurowo-wieżowej. Surowiec ulega podgrzaniu do takiej temperatury, aby móc rozpocząć proces destylacji, w którym składniki surowca stają się najpierw gazem, a po ochłodzeniu i po kondensacji ponownie stają się cieczami. W ten sposób otrzymujemy frakcje ropy naftowej. Otrzymany surowiec poddaje się procesom oczyszczania, w celu wytworzenia produktów gotowych. W naszych rafineriach stosujemy destylację ciągłą rurowo-wieżową, która pozwala na bezpośrednie odbieranie zróżnicowanych produktów destylacji.

KRAKING CZYLI DESTYLACJA ROZKŁADOWA

W kolejnym etapie półprodukty przechodzą proces krakingu (ang. cracking - „pękanie”), czyli kontrolowanego rozdzielania długich łańcuchów węglowodorowych zawartych w ciężkich frakcjach otrzymywanych w procesie rafinacji ropy, na związki o krótszych łańcuchach węglowych jakie występują w benzynie lub oleju napędowym.

REFORMING CZYLI WIĘCEJ OKTANÓW

Reforming benzyn jest drugim obok krakingu ważnym procesem wykorzystywanym w produkcji benzyn. Służy uszlachetnianiu frakcji benzynowych, w celu podniesienia ich liczby oktanowej.

Paliwa VERVA zawierają szereg dodatków uszlachetniających, dzięki czemu benzyna nabiera charakterystycznych cech właściwych dla tego gatunku paliwa.

Czytaj

04Spedycja

Paliwa VERVA z naszych rafinerii trafiają do sieci stacji paliw na terenie Polski, Litwy i Czech.

Głównym środkiem transportu paliw w Polsce jest sieć rurociągów własnych, licząca blisko 400 kilometrów oraz sieć rurociągów zewnętrznych, o długości prawie 600 kilometrów. W logistyce paliw VERVA wykorzystujemy również transport kolejowy i autocysterny. Korzystamy z ponad 40 baz magazynowych    w     Polsce,     na     Litwie i w Czechach. Łączna pojemność magazynowa, będąca w dyspozycji PKN ORLEN wynosi blisko 7 mln metrów sześciennych.